NameCornelia Dorothea Ruijsch , R200, 128, F
Birth Date~ 5 May 1658
Birth PlaceUtrecht, prov.Utr, Netherlands
Death Date23 Sep 1692 Age: 34
Death PlaceUtrecht, prov.Utr, Netherlands
Burial Dateaft 23 Sep 1692
Burial PlaceUtrecht ?
Misc. Event Datex 14 Feb 1692 Age: 33
Misc. Event PlaceDe Bilt, prov.Utr, Netherlands
Occupationparticuliere, huisvrouw/housewife
ReligionNederduits-gereformeerd (= later Nederlands-hervormd)
MotherCornelia van Halewijn , 130, F
Spouses
1Leonard de Casembroot , C251, 127, Nr.VII., M
Birth Date~ 11 Oct 1660
Birth PlaceUtrecht, prov.Utr, Netherlands
Reside Date1660-1719 Age: <1
Reside PlaceUtrecht, prov.Utr, Netherlands
Death Date29 Mar 1719 Age: 58
Death PlaceUtrecht, prov.Utr, Netherlands
Burial Dateaft 29 Mar 1719
Misc. Event Datex
Occupationraad, schepen, gecommitteerde, ontvanger, *)
ReligionNederduits-gereformeerd (= later Nederlands-hervormd)
Family ID97
Marr Datex (banns 31jan1692) 14feb1692
Marr PlaceUtrecht, De Bilt, prov.Utr, Netherlands
Marr Memobanns 31jan1692, church 14feb1692
Notes for Cornelia Dorothea Ruijsch

Betreft de ouders van Cornelia Dorothea Ruysch:
Peter Ruysch, x1. Cornelia van Halewijn.
1619-1683 (bron De Vroedschap van Amsterdam):
Maria Trip, ged. O.K. 6 jan.1619, + st. 14 okt.1683; zij x tr.1e. met: Balthasar Coymans (zie Aant. bij Nr.318);
zij xx tr.2e. te Beverwijk, na 16 sep.1662 te Amsterdam gesloten ondertrouw, met: Pieter Ruysch, Heer van Wayesteyn, + st. te Utrecht 2 feb.1700,
Raad ter Admiral. in ‘t Noorderkwartier 1656-1658, Raad ter Admiral. in Friesland 1659-1661, Geëligeerde in ‘t Eerste Lid der Staten van Utrecht 27 okt.1663,
Raad Extraordin. in ‘t Hof van Utrecht 8 jan.1669, Stadhouder der Leenen in de Prov. Utrecht 8 jan.1669, Gedep. in den Raad van State 1682-1684,
weduwnaar van Cornelia van Halewijn, (zoon van: Jan Ruysch, en van Dorothea Ram.) //
Notes for Leonard (Spouse 1)
*) raad, schepen (1711 Utr.), gecommitteerde (Raad van State 1714-), ontvanger (20e/40e penning. prov.Utr.)

16mei1662 (bron: gahetna.nl, Nationaal Archief, Den Haag, Handschriften Derde Afdeling [verworven tot 1950], nummer toegang 3.22.01.01.) inventaris-nr.573. Rentebrief van 1200 pond ten laste van de gebroeders Van der Meere ten behoeve van Leonard Casembroot. / 1 charter. // (nagaan welke Leonard Casembroot : 16mei1662). // = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

www.kazenbroot.nl

29jan1692 Utrecht, prov.Utr, NL. / Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) www.hetutrechtsarchief.nl /
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U78a4, aktenr. 169, d.d. 29-01-1692. Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. /
Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. [= Jonckheer: Heere van Rynesteyn, en toekomende bruidegom. /
Zijn handtekening = Leonardt De Casembroot Tot Rijnesteijn.] /
Naam assistent eerste partij: ass.: Charlotte van Ledenberch,
moeder. [Haar handtekening = Charlotte van Ledenberch.] /
Naam echtgenote assistent: wed. Johan de Casembroot.
[= Jhr.: in zijn leven Heere van Rynesteyn, Ter Moer en Willige:Langeraek.] /
Naam assistent eerste partij: ass.: Johan de Casembroot,
broer. Beroep assistent: raet in de vroetschap van Utrecht. [Zijn handtek.= J. De Casembroot.] /
Naam assistent eerste partij: ass.: Henrick Jacob van Tuyl van s' Herooskercken,
neef. Beroep assistent: comparerende in de ridderschappe van Utrecht en in den rade van staten. /
Naam tweede partij: Cornelia Dorothea Ruysch van Wayesteyn.
[= toekomende bruid; haar handtekening = Cornelia Dorothea Ruijsch.] /
Naam assistent tweede partij: ass.: Pieter Ruysch van Wayesteyn,
vader. Beroep assistent: geeligeerde raet der staten van Utrecht. Woonplaats assistent: Utrecht. /
Naam assistent tweede partij: ass.: Elisabeth van Wyck,
tante. Naam echtgenote assistent: wed. Hugo Ruysch. [= in zijn leven: Heere van Wayesteyn]
beroep assistent: in leven comparerende in de riddersschappe van Utrecht. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ca.1feb1692 Utrecht, prov.Utr, NL.; DTB trouwen, Het Utrechts Archief, wiewaswie.nl (incl.scanafb., index tekst:
bruidegom: Leonard de Casembroot, attestatie: de Bilt en Franse Kerk; bruid: Cornelia Dorothea Ruijsch tot Waijesteijn. /
gebeurtenis: Trouwen / Religie: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd) / Gebeurtenis: Utrecht /
Documenttype: DTB Trouwen / Erfgoedinstelling: Het Utrechts Archief / Plaats instelling: Utrecht /
Collectiegebied: Utrecht / Archief: 711 / Registratienummer: 99 / Pagina: 745 /
Registratiedatum: 1 januari 1675 (= trouwdatum 1feb1692.) //
Akteplaats; Utrecht / Opmerking: Geen datum vermeld // Bekijk afbeelding -> hetutrechtsarchief.nl, => tekst index =>
711.99 Utrecht NH trouwen 1675-1692 / Trouwinschrijving Leonard de Casembroot en Cornelia Dorothea Ruijsch tot Waijesteijn, /
Bruidegom: Leonard de Casembroot / voornaam: Leonard / Tussenvoegsel: de / Achternaam: Casembroot /
Attestatie: de Bilt en Franse Kerk /
Bruid: Cornelia Dorothea Ruijsch tot Waijesteijn / voornaam: Cornelia Dorothea / achternaam: Ruijsch tot Waijesteijn /
Opmerkingen: Geen datum vermeld / Huwelijksdatum: 1675 / Aktedatum: 01-01-1675 / Huwelijksplaats: Utrecht / Akteplaats: Utrecht /
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd) /
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen:
retroacta doop- trouw- en begraafregisters / Inventarisnummer: 99 / Paginanummer: 745 /
(www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/ => scanafb.376/391. // blz.745.
Betreft inschrijvingsdatum na 31jan1692, voor 7feb1692, zonder datum. (in de linker kantlijn:
Proclam: in de Fransse Kerck, en aen Bilt : Acte gegeven om te trouwen. /
(bruidegom) Leonard de Casembroot, Heer van Rijnesteyn,
(bruid) Cornelia Dorothea Ruijsch, tot Waijesteijn. /
get(uigen) : (1e getuige) Charlotte van Ledenbergh, vrouwe van Rynesteyn;
(2e getuige) Elisabeth van Wyck, vrouwe van Waijesteyn. //
datum huwelijk = 16feb1692 //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

www.kazenbroot.nl

14feb1692 De Bilt, prov.Utr, NL. / Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org /
BRON: NH trouwboek van De Bilt. Datum huwelijk: 14-02-1692. [= 14 febr.1692.] / 
Man: Leonard de Casembroot. / Vrouw: Cornelia Dorothea Ruysch tot wajenstey [= Wajensteyn] /
Opmerking: BG [= Bruidegom] Heer van Rijnesteyn. //
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

8-22mar1705 Utrecht, prov.Utr, NL, DTB trouwen, (index wiewaswie.nl.)
datum gebeurtenis: zondag, 8 maart 1705, gebeurtenis: Ondertrouw. /
Trouwen, religie: Nederduits-gereformeerd (later: Nederlands-Hervormd) /
bruidegom: Leonard, van Casembrood, bruid: Hillegonda Geertruda, van Bergen. /
22mar1705 Utrecht, opmerking: Akte afgegeven om te trouwen in de Franse kerk. /
opmerking betreft de bruidegom: Heer van Rijnestein. / tekst wiewaswie.nl, index:
Erfgoedinstelling: Het Utrechts Archief, plaats Utrecht, pagina 567, registratiedatum 22 maart 1705,
akteplaats Utrecht, collectiegebied Utrecht, archief 711. // Uit de scanafbeelding 285/460, transcr.MCDK)
pagina-nr.567. den 8 Maart 1705. /
[bruidegom] Leonard van Casembrood, Heer van Rynestein, en
[bruid] Hillegonda Geertruda van Bergen.
get.} Ondertrout in de Franse Kerk.
(linkerkantlijn) Proclam. in de Franse Kerk.
den 22 Maert 1705 acte om aldaar te trouwen verleent. //
scanafb.1/460. tekstpag.nr.100. Trouw Boeck van den Dom beginnende met datum 13 november 1692.
scanafb.460/460. tekstpag.nr.917. / laatste inschrijving datum 9dec1711. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


http://www.kazenbroot.nl/Casembroot.NL.Utrecht2.html

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 307, d.d. 31-03-1706.Aktesoort: Verklaring. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.Samenvatting inhoud akte: dat het hem niet gelegen komt 
voogdy uit te oefenen over de kinderen van overleden broer Johan de Casembroot en Susanna Ploos van Amstell.
Verwijzingen: testament d.d. 30-3-1706 voor notaris S. Knoll te 's-Gravenhage.
Bijzonderheden: niet gepasseerd.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 590, d.d. 23-09-1709.Aktesoort: Protest. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: raad in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Joost Taats van Ammerongen en Anna de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taats van Amerongen, vader.
Naam echtgenote voogd: wed. Anna de Casembroot. Beroep voogd: comparerende ter staten van Utrecht.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Naam eerste partij: Johan Bernard van Duderbergh. Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot. 
Beroep eerste partij: major.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.Samenvatting inhoud akte: het regelen van zaken in verband met overlyden van 
Louis de Casembroot, gevallen by Blausies, geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap.
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 75, d.d. 04-11-1710.Aktesoort: Testament. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan Bernard van Dudenbergh.
Beroep eerste partij: major.
Naam tweede partij: kinderen van Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: kinderen van Anna de Casembroot en Joost Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: kinderen van Adriana de Casembroot en Johan Adolph van Renesse.
Bijzonderheden: op last van lyftocht voor haar echtgenoot.
Bijzonderheden: Johanna de Casembroot krygt lyftocht aan kwart van de
: nalatenschap na overlyden van testatrice en haar echtgenoot.
Bijzonderheden: met uitsluiting van Charlotta Regina de Casembroot.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U126a3, aktenr. 11, d.d. 12-09-1711.Aktesoort: Kwitantie. / Notaris: A. DUERKANT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk Heerman
Naam tweede partij: Leonard de Casembrood
Samenvatting inhoud akte: voor restant aflossing obligatie van f 2800,- t.l.v. 
Louis de Casembrood.
============================================================================

Uit het huwelijk te Utrecht 22 maart 1705 van Leonard de Casembroot (1660-1719) en zijn derde echtgenote,
Hillegonda Geertruida van Bergen (1673-1756) zijn acht kinderen bekend, geboren van 1707 t/m 1717.

1e kind, 1e dochter) Charlotta Maria de Casembroot, geb.12 apr.1707, overleden.
Zij huwde 16 mei 1747 met: Jan Karel Barchman Wuytiers, Heer van Drakestein en Vuursch,
Meesterknaap van Gooiland, Schout bij Nagt ter Admiraliteit te Amsterdam 1750;
hij is overleden te Utrecht 1 jun.1759. //

2e kind, 1e zoon) Jan Louis de Casembroot, geb.26 feb.1709, overleden;
Heer van Willige-Langerak 1720; Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Huw. met: Anna Konstantia Margaretha Cau/Kau; waarbij vijf kinderen bekend zijn, 2 zonen en 3 dochters:
(k.1,dr1.) Anna Konstantie Elizabeth de Casembroot.
(k.2,zn1.) Leonard Jan Frederik de Casembroot, jong gestorven.
(k.3,zn2.) Jan Hendrik de Casembroot, geb.12 jul.17..,
Officier van de Infanterie, hij is overleden.
(k.4,dr2.) Louise Eleonora de Casembroot, geb.....1757, oud 16 jaren.
(k.4,zn3.) Jan Louis de Casembroot, geb.16dec.17.., dient ter Zee. //

3e kind, 2e dochter) Francoise Leonara de Casembroot, geb.27 okt.1710,
zij is overleden 21 jun.1712. //

4e kind, 3e dochter) Elizabeth Geertruyde de Casembroot, geb.5 feb.1712,
zij is overleden 15 feb.1714. //

5e kind, 2e zoon) Kornelis de Casembroot, geb.29 okt.1713,
Commandeur ter Zee, overleden te Baay van Curacao 1737. //

6e kind, 4e dochter) Maria Elizabeth de Casembroot, geb.20 jun.1715, overleden;
zij is gehuwd met: Mr. Justinus de Beyer, heer van Hulsen,
Canunnik van het Domcapittel te Utrecht, 1729, Burgemeester der Stad Nijmegen,
en Gedeputeerde ter Vergaderinge van de Staten van Gelderland.
N.B.: Hun kinderen zijn vermeld in 13 generatie van: Van Dam. //

7e kind, 5e dochter) Eleonora Geertruyde de Casembroot, geb.17 sep.1716,
zij is overleden. //

8e kind, 3e zoon) Leonard de Casembroot, geb.9 nov.1717,
heer van Termoer, Hoog-heemraad van de Lekkendyk beneden Dams 1739,
Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste van dezen Staat 1745,
Majoor 1749. / Hij is gehuwd 9 apr.1754, met: Isabella Adelhyd Singendonk,
Douairiere van: Reynoud Gerard van Tuyl van Serooskerken,
Raad ter Admiraliteit op de Maze. //
Last Modified 17 Jul 2017Created 21 Jul 2017 using Reunion for Macintosh